Puncovné značka - Slovenská republika

Podľa tzv. puncového zákona, zákona č. 10/2004 Zb. musia všetky zlaté šperky, strieborné šperky a platinové šperky, ktoré sú ponúkané v obchodoch na území SR na predaj, prejsť kontrolou na Puncovom úrade Slovenskej republiky, počas ktorej sa zisťuje rýdzosť šperkov. Na základe vykonanej puncovej kontroly pracovníci Puncového úradu označia skontrolovaný tovar príslušnými značkami - puncmi. Pokiaľ ide o šperky dovezené z iného členského štátu Európskej únie a tieto šperky už boli kontrolované a zrozumiteľne, rozpoznateľne označené nezávislým orgánom iného členského štátu EÚ, nie je možné žiadať novú kontrolu a označenie tovaru. V súčasnosti sú v platnosti puncové značky, ktoré sú rovnaké na Slovenku aj v Českej republike.

Strieborné šperky musia byť podľa uvedeného zákona označené Štátnym puncom Slovenskej republiky alebo puncom inej krajiny v rámci Európskej únie. Opuncované musia byť všetky strieborné šperky, ktorých váha presiahne 3g/kus.

Podľa zákona č. 10/2004 Z. z. musia byť Štátnym puncom Slovenskej republiky označené aj všetky zlaté šperky, ktorých váha presiahne 0,5g/kus.

Zákazníkovi, ktorý si zakúpi tovar legálne zo zlatníctva, v predajni, alebo iným obvyklým spôsobom by sa nemalo stať, že zakúpený tovar nebude označený štátnym puncom. Niekedy sa však stáva, že si ľudia šperky kupujú na ulici od pouličných predavačov, na burzách, či rôznych aukciách. V týchto prípadoch sa zákazník môže stretnúť so šperkami, ktoré buď nie sú označené štátnym puncom vôbec, alebo sú označené neplatnými, falošnými značkami. Najčastejšie ide o šperky, ktoré sú dovezené z nelegálnej cudziny. Práve z týchto dôvodov je lepšie nakupovať šperky u osvedčených zlatníkov a v špecializovaných predajniach.

V niektorých prípadoch sa žiaľ stretávame aj s úmyselným označovaním šperkov falošnými značkami. Ide hlavne o zlaté šperky. Falošné značenie šperkov je žiaľ používané odkedy bola zavedená povinná kontrola šperkov a ich následné označovanie puncom. Dôvodov je hneď niekoľko - nedodržanie predpísanej rýdzosti šperku, obídenie rôznych poplatkov a mnohé iné.

Falošné značky sa najčastejšie používajú pri dovozových zlatých výrobkoch rýdzosti 585/1000. Ide o 14 karátové zlaté, ktoré je v našich končinách najpredávanejšie. Vôbec prvú falošnú značku objavili inšpektori počas puncovej inšpekcie v roku 1977. Boli to amatérske napodobneniny pravej puncovej značky 14 karátového zlata. V roku 1998 bolo na východnom Slovenku zadržané veľké množstvo šperkov, ktoré boli označené falošnou značkou.

Vďaka zvýšenému množstvu falšovaných značiek odštartoval v roku 1999 projekt na identifikáciu falošných značiek. V rámci tohto projektu bol pre inšpektorov zakúpený prenosný mikroskop, tužkový mikroskop, kyseliny so skúšobným kameňom a iné pomôcky, ktoré mohli priamo v teréne využiť na odhaľovanie falošných puncov. Tovar, ktorý je podozrivý sa odoberie a posiela sa na podrobnú expertízu na Puncový úrad Slovenskej republiky.

Špecialisti na Puncovom úrade pomocou špeciálnej digitálnej kamery nasnímajú značku šperku z mikroskopu na obrazovku počítača. Následným zväčšením a správnym osvetlením získajú kvalitný obraz, ktorý porovnávajú s pravou značkou. Táto moderná metóda odhalí aj najmenšie rozdiely, ktoré by nebolo možné zistiť lupou ani mikroskopom. Po zistení výsledkov sa ako posledný krok expertízy vytlačí protokol s fotografiou pravej a falošnej značky.

Všetky šperky predávané v internetovom obchode Korai sú označené platným Štátnym puncom Slovenskej republiky alebo nezávislým orgánom iného členského štátu EÚ, ktorý má ekvivalentný systém puncovníctva aký je u nás.

Zlato - Puncové značky

Rýdzosť Puncová značka
999 puncové značky zlato 999
986 puncové značky zlato 986
900 puncové značky zlato 900
750 puncové značky zlato 750
585 puncové značky zlato 585

Striebro - Puncové značky

Rýdzosť Puncová značka
999 puncové značky striebro 999
959 puncové značky striebro 959
925 puncové značky striebro 925
900 puncové značky striebro 900
835 puncové značky striebro 835
800 puncové značky striebro 800

Platina - Puncové značky

Rýdzosť Puncová značka
999 puncové značky platina 999
950 puncové značky platina 950
900 puncové značky platina 900
850 puncové značky platina 850
800 puncové značky platina 800

Starý tovar podzákonnej rýdzosti

zlato 333-584 puncové značky zlato 333-584
striebro 500-799 puncové značky striebro 500-799

Označenie "metal"

puncové značky označenie metal

Puncovné značky na stiahnutie (PDF)

Zdroj: Slovenský puncový úrad, http://www.puncurad.gov.sk/, pusr@puncurad.gov.sk, tel: + 421 2 52 92 02 00, fax: + 421 2 52 63 52 72