Určenie veľkosti prsteňov

Meracie prúžky

Šablóna sa nachádza PDF súbore

Meracie krúžky

Ďalším spôsobom určenia veľkosti (napr. ak chcete prsten vybrať ako prekvapenie) je porovnanie prsteňa (alebo jeho nakresleného vnútorného obrysu) s nasledovnými krúžkami.
Priložte prsteň na nakreslené krúžky tak, aby bol vidieť celý okraj krúžku, ale už nie akékoľvek biele miesto medzi obrysom krúžku a prsteňom.

Šablóna sa nachádza PDF súbore

Tabuľka priemerov

Veľkosť prsteňa môžete určiť aj podľa priemeru prsteňa, alebo nakresleného obrysu z nasledovnej tabuľky:

veľkosť číslo priemer [mm] veľkosť číslo priemer [mm] veľkosť číslo priemer [mm] veľkosť číslo priemer [mm] veľkosť číslo priemer [mm] veľkosť číslo priemer [mm]
36 11,5 42 13,4 48 15,3 54 17,2 60 19,1 66 21,0
37 11,8 43 13,7 49 15,6 55 17,5 61 19,4 67 21,3
38 12,1 44 14,0 50 15,9 56 17,8 62 19,7 68 21,6
39 12,4 45 14,3 51 16,2 57 18,1 63 20,1 69 22,0
40 12,7 46 14,6 52 16,6 58 18,5 64 20,4 70 22,3
41 13,1 47 15,0 53 16,9 59 18,8 65 20,7 71 22,6