Kontakt:

KORAI s.r.o.
Považská 191/1
945 01 Komárno
IČO: 50 706 748
DIČ: 2120430191
IČ DPH: SK2120430191

Zákaznícke centrum

Tel: 0908 233 999

Prevádzkové hodiny telefónu:

Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:00
Sobota: 09:00 – 12:00
e-mail:

Poštová adresa:

KORAI s.r.o.
Považská 191/1
945 01 Komárno

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
IBAN: SK43 1100 0000 0029 4203 4465
SWIFT: TATR SK BX